Надлежност

Гранична ветеринарска инспекција обавља ветеринарско санитарну контролу увоза и транзита пошиљака живих животиња, производа животињског порекла и хране за животиње, и то на одређеним граничним прелазима. Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима «Сл.гласник РС» бр. 56/10, дат је списак живих животиња и производа који подлежу ветеринарско санитарној контроли приликом уношења у Републику Србију

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ